Hội Nhà Báo
Sở Thông Tin & Truyền Thông
Sở Văn Hóa và Thể thao

TRIỂN LÃM BÁO XUÂN TRỰC TUYẾN

BÁO NHÂN DÂN

Đang cập nhật...

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đang cập nhật...

BÌNH ĐỊNH

Số Tết Dương Lịch

TUỔI TRẺ

Xem thử...

THANH NIÊN

Xem thử...

ĐÀ NẴNG

Số Tết Dương Lịch

BẮC KẠN

Số Tết Dương Lịch

CÔNG THƯƠNG

Chi tiết

HẢI DƯƠNG

Số Tết Dương Lịch

HẢI QUAN

Chi tiết

KIỂM SÁT

Chi tiết

LÂM ĐỒNG

Chi tiết

PHÁP LUẬT

Chi tiết

SƠN LA

Chi tiết

THÁI NGUYÊN

Chi tiết

THANH TRA

Chi tiết

YÊN BÁI

Chi tiết

Triển lãm ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật

Triển lãm những bức ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật đặc sắc của Câu lạc bộ ảnh báo chỉ tỉnh và Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh Bình Định.

Bình chọn Giải thưởng "Trang bìa Xuân đẹp"

Dành cho các đơn vị trong tỉnh xuất bản tạp chí, đặc san, bản tin Xuân Nhâm Dần 2022 và có tham gia trưng bày, triển lãm tại Hội báo Xuân 2022.
Cơ cấu giải thưởng gồm 05 giải (01 giải A, 01 giải B, 01 giải C, 02 giải khuyến khích).
Trị giá giải thưởng: giải A: 3 triệu đồng; giải B: 2 triệu đồng; giải C 1,5 triệu đồng và giải Khuyến khích: 1 triệu đồng.